Aquest Joc me'l va ensenyar la Mariona i l'Arcadi (de vanyoles), és també molt divertit, i per fer abans d'anar a dormir després de fer tota la nit el boig, està prou bé, ja que és calmadet, no implica moure't gaire etc. Avia'm si us agrada!

Passeu-ho bé i fins ara!

  El joc de l'assassí del poble!Material: Paper, bolígraf (o llapis), estisores i poder de deducció! - Si imprimeixes aquesta Web, no necessitaràs ni paper ni llapis, només les estisores.

Duració: El joc pot durar entre 5 minuts i una hora.

Com es juga?

Primer cal definir una persona que serà el moderador, aquesta persona serà la que cedirà la paraula a la resta de membres, i qui portarà la partida. aquest moderador pot ser fix per tot el joc, o anar-se canviant els papers amb la resta dels companys.

En aquest Joc es repartirà paperets (mirar la taula dels papers), un per cadascú, i la persona haurà de fer d'actor segons sigui el que marqui al paper.

Es començarà el joc amb una petita descripció que cadascú haurà de fer de si mateix, per convèncer a la resta de que ell no és l'assassí... el policia, no pot dir que era policia fins al final del joc.

Després de fer la primera presentació es pot optar per que cadascú digui la seva de qui pensa que és l'assassí, però serà a títol informatiu perque tothom sapiga més o menys el que han pensat la resta.

En aquest punt s'inicia la primera ronda, el moderador demana a tots que es tapin els ulls, (i tothom se suposa que li fa cas) mentres tothom té els ulls tancats, el moderador pregunta qui és l'assassí, i aquest respon amb un gest molt devil amb la mà, per evitar fer sorolls, i se li permet obrir el sulls. l'assassí senyalarà a algú amb el dit, i un cop s'hagin entes amb la persona matada ell i el moderador l'assassí es tornarà a tapar els ulls, i es quedarà com abans.

Tot seguit (en cas d'haver-n'hi) es demana al llop que es destapi els ulls i que aquest senyali a la seva víctima, el moderador un cop hagui entes de qui es tracta, l'hi dira que molt bé i que ja es pot tapar els ulls altra vegada.

Seguirem per el policia, que es demanarà que es destapi els ulls, i que senyali a una persona que pensi que és l'assassí, si l'ha endevinat el moderador li dira que si amb el cap (sense fer sorolls) i si no , doncs l'hi dirà que no. En cas d'existir un inspector, es repeteix el procés del policia, demanant que l'isnpector dongui senyals de vida i pregunti si algú és l'assassí.

Acabades les rondes de preguntes, es poden destapar les mans, i el moderador explica qui ha mort aquella nit.

Ara els participants hauràn de dir de qui sospiten i per que, intentant convencer la resta de gent, de que ha fet l'elecció acertada! cadascú donarà un bot a qui cregui que és l'assassí, i per majoria, si algu queda escollit s'el matarà per 'desició popular'. La persona que van a matar, pot en útima instància explicar els seus motius de per que no es ell el dolent. En cas de empat o de deliveracions molt llargues es pot optar per tornar-se a tapar els ulls sense que el poble mati a ningú.

En cas de qu el poble mati al policia (o el inspector) el moderador dirà a tothom que s'hacaben de carregar al seu protector, i en cas de trobar al assassí, (i al llop, si correspon) es dirà que s'ha matat al dolent... si el poble mata a tots els dolents avans que ells els matin al poble sencer, haurà guanyat, i si al final només queda els dolents guanyaràn ells.

Els morts tenen dos opcions, seguir jugant, i llavors es pot optar per exemple que el seu vot valgui menys, igual o que no puguin votar... o deixar la partida i poder tenir els ulls oberts mentre el moderador fa les preguntes. En aquest cas ja no podran tornar a participar fins acabada la partida.

Paperets: ( si teniu impresa aquesta pàgina, podeu retallar la taula i ja teniu els paperets escrits). És interessant d'utilitzar PRIMER els papers la taula de dalt, i segons siguin més o menys gent, anar baixant, d'aquesta manera hi pot haver si hi ha molta gent un llop (que té la mateixa funció que l'assassí), i un inspector (que farà com de segon policia).


Assassí
Policia Poble Poble Poble

Poble
Poble Poble Poble Poble

Poble
Poble Poble Poble Poble

Llop
Poble Poble Poble Poble

Inspector
Poble Poble Poble Poble

Poble
Poble Poble Poble Poble

 Ara a jugar!

Més jocs